1a fase 2019.6

     

      

Plaça temporal de professorat del Departament de Musicologia: 

Música i cultura II (ref. 2019.6)

      

Resultats de la valoració de la primera fase un cop efectuades les revisions sol·licitades:

   

CANDIDATURA                                                CRITERIS DE VALORACIÓ PUNTUACIÓ
Formació 
(10 punts)
Recerca 
(8 punts)
Publicacions 
(12 punts)
Experiència 
(15 punts)
Projecte 
(18 punts)
Interpretació 
(4 punts)
2019.6.01 10 7 6 3,5 12,5 4 43
2019.6.02 10 1,75 2,25 2 7 4 27
2019.6.03 10 5,5 11 6 14,5 4 51
2019.6.04 10 1 4,5 5,5 8,5 3 32,5
2019.6.05 2 1,75 2 10 16 4 35,75
2019.6.06 7 2,5 0,5 6,25 9,5 2 27,75
2019.6.07 7 5,5 5,25 6 6 3 32,75
2019.6.08 5 2 0,5 7 9,5 3 27
2019.6.09 10 5,75 4,25 2 14,5 3 39,5
2019.6.10 7 0,35 6,25 1,25 6,5 1 22,35
2019.6.11 7 2,15 1,25 3 18 2,5 33,9
2019.6.12 7 1,75 5 6 13,5 2 35,25
2019.6.13 10 3 3,5 6 15 4 41,5
2019.6.14 10 7,5 10 5,5 12 4 49
2019.6.15 10 4 9,5 2,25 7,5 4 37,25
2019.6.16 7 2,25 0 11,5 16 4 40,75
2019.6.17 7 2,5 3,5 1,75 13,5 4 32,25
2019.6.18 7 6,5 4,25 13 12 3 45,75
2019.6.19 10 5,75 3 5,5 14 1 39,25
2019.6.20 10 6,25 7,5 1,5 15 3,5 43,75
2019.6.21 7 1,75 3 2 8 0 21,75
2019.6.22 5 2 1 2 7,5 4 21,5
2019.6.23 10 5,75 2,25 2,75 13,5 1 35,25
2019.6.24 10 3,9 3 8 0 4 28,9

   

      

Barcelona, 25 de juliol de 2019