Resultats finalistes 2019.6

   

   

Plaça temporal de professorat del Departament de Musicologia: 

Música i cultura II (ref. 2019.6)

      

Resultats de la selecció:

   

CANDIDATURA Currículums i projectes docents (67 punts) Prova (30 punts) Entrevista (3 punts) PUNTUACIÓ
Formació (10 punts) Recerca (8 punts) Publicacions (12 punts) Experiència (15 punts) Projecte (18 punts) Interpretació (4 punts)
2019.6.01 10 7 6 3,5 12,5 4              24                    3                 70
2019.6.03 10 5,5 11 6 14,5 4              22                    2                  75
2019.6.13 10 3 3,5 6 15 4              30                    3                  74,5
2019.6.14 10 7,5 10 5,5 12 4              18                    2                  69
2019.6.18 7 6,5 4,25 13 12 3              19                    2                  66,75
2019.6.20 10 6,25 7,5 1,5 15 3,5               0                    0                 43,75

   

   

   

Barcelona, 25 de juliol de 2019