El procés de reorganització de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES, o Pla Bolonya) ha generat noves bases per a l’educació artística superior a tots els nivells. Una de les novetats ha estat la implementació de postgraus i màsters artístics. Des de l’any 2007, l’Escola Superior de Música de Catalunya ofereix diversos màsters, propis i en col·laboració amb universitats, adaptats a l’EEES.

Els estudis de música, específicament de màster i postgrau, responen a una demanda social estable i ben definida en el sector musical. Faciliten a l’estudiant l’adquisició de coneixements i habilitats artístiques avançades, a la vegada que s'inicia en tasques de recerca que pot continuar desenvolupant i perfeccionant en posteriors estudis de doctorat.

Els màsters oficials i artístics d’estudis avançats, amb la posta en comú del sistema de crèdits ECTS, criteris i metodologies comparables i durada similar a les titulacions europees, faciliten i promouen a més la mobilitat i la incorporació al mercat laboral europeu de l’alumnat.