Objectius

L’objectiu principal del curs és oferir una formació especialitzada per a compositors o professionals de la música que desitgin incorporar la tecnologia més actual a les seves produccions.

En el curs es facilitaran les eines necessàries per tal que els estudiants:

  • Entenguin i sàpiguen utilitzar els principals conceptes i eines informàtiques aplicables a la producció i creació musicals.
  • Coneguin i utilitzin els programes de composició i edició amb MIDI i àudio, els entorns de síntesi, de control i de generació de so a temps real, interactivament i en diferit.
  • Assoleixin coneixements pràctics de programació i generació d’estructures sonores i musicals.
  • Siguin capaços de realitzar una composició musical emprant tècniques i eines informàtiques avançades i diverses.