Procés d'admissió

Per accedir al màster cal posseir un títol superior en música o experiència equivalent acreditada.

El candidat haurà de fer arribar partitures i/o enregistraments de música pròpia. El material enviat serà avaluat per la direcció del màster.