A qui s'adreça

El Màster en gestió i direcció de centres educatius artístics té com principals grups de destinataris:

  • Membres d’equips directius de centres formatius artístics
  • Professors de centres de formació artístics interessats en fer el pas cap a la gestió
  • Estudiants que hagin finalizat el grau i vulguin enfocar la seva professió cap a aquest terreny
  • Professionals de la gestió cultural

 

El perfil de l'alumne del màster està definit, entre d'altres, per les següents notes d'identitat i requisits :

  • Cercar la millora de la pròpia praxi professional, amb una actitud franca i oberta a la reflexió, crítica, transformació i innovació de l'activitat que es desenvolupa com a gestor.
  • Tenir en la direcció i la gestió un camp de dedicació basat en el servei als altres, amb components clars de desenvolupament personal i de predilecció vocacional. És central per a la realització amb èxit d'aquest màster posseir una profunda implicació amb l'educació i fer-se càrrec de les responsabilitats personals que comporta.
  • Plantejar la dedicació a la gestió com una carrera professional amb entitat pròpia: és la millor manera de donar sentit a uns estudis de màster que requereixen un important esforç personal, són una fita més en la planificació general de la pròpia carrera professional.