Programa

 
Assignatura  Crèdits  Quadr. 
Fonaments d'organizació educativa
Planificació de centre
Comunicació corporativa
Gestió econòmica, financera i de recursos
Gestió acadèmica i administrativa
Cultura de centre anual 
Lideratge i gestió d'equips  anual 
Gestió de Recursos Humans
Models i eines en la direcció de centres 
Objetius i reptes en la direcció de centres 
Qualitat i avaluació 
Innovació i investigació. Desenvolupament organitzatiu
Observació de projectes i equips anual 
Treball fi de Màster  anual