Sortides professionals

La consolidació de la carrera professional i laboral com a gestor/a a través d'una acreditació acadèmica de segon cicle, l’adquisició de les bases necessàries per la creació, transformació o gestió d’un centre educatiu artístic i la capacitació per a l’exercici de càrrecs directius, de gestió o de responsabilitat dins d’un centre educatiu artístic, desemboquen a sortides professionals com:

  • Direcció de centres educatius artístics
  • Membres d’equips directius de centres educatius artístics
  • Responsables de recursos humans dels centres educatius artístics
  • Tècnics d’educació en l’àmbit artístic
  • Altres càrrecs de responsabilitat