Procés d'admissió

Cal presentar la següent documentació:

  • Un Currículum Vitae.
  • Un escrit on s’especifiquin les principals línies d’interès del sol·licitant pel que fa a la improvisació i la pràctica instrumental. 
  • Un  enregistrament, fet amb càmera fixa, que ha d’incloure imatge i so del candidat, d’una durada de 20 minuts d’una o vàries improvisacions a solo i en grup. És imprescindible que hi consti també la data d’enregistrament, ja que la interpretació ha d’haver estat feta dins dels últims 6 mesos. El format per fer-la arribar ha de ser un enllaç a internet per a poder-la descarregar (Dropbox, wetransfer, canal Youtube, Drive o similar). 
  • Si els professors ho creuen necessari, es podrà sol·licitar també una audició presencial.