Programa

El Màster està estructurat en matèries obligatòries i optatives. Cada una d’aquestes matèries inclou assignatures individuals i col·lectives, pràctiques i teòriques.

Assignatura  Crèdits  Quadrimestre
Improvisació I  4 1
Improvisació II  4 2
Improvisació en grup I  4,5 1
Improvisació en grup II  4,5 2
Conducció/Partitures gràfiques  3 1
Interacció amb màquines I  2 1
Interacció amb màquines II  2 2
Història de la improvisació 2 2
Percepció auditiva  2 1
Tallers d’improvisació internacionals  3 anual
Tallers d’improvisació nacionals  anual
Mòdul conjunt europeu I  3 1
Mòdul conjunt europeu II 3 2