Màster universitari d'interpretació de la música antiga

 

Màster Interpretació de la música antiga ESMUC

 

Crèdits ECTS 60
Calendari D'octubre 2020 a juny 2021
Horari Determinar amb el professor/a
Idioma de docència Català, castellà, anglès.
Modalitat Presencial. És necessari el 80% d'assistència per poder ser avaluat de les assignatures
Preu 85 €/ECTS: estudiants de països comunitaris i estrangers amb residència a la UE.
100 €/ECTS: estudiants no residents que no siguin nacionals d'estats membres de la UE. 

El Màster d'Interpretació de la Música Antiga es un màster professionalitzador i els seus continguts estan orientats a oferir la capacitat per a la pràctica interpretativa professional. 

El nom complet del curs és Musicologia, Educació Musical i Interpretació de la Música antiga.

A l’Esmuc s’ofereix l’especialitat professional, centrada en la interpretació de la música antiga.