A qui s'adreça

Aquest màster s'adreça tant a estudiants amb Títol Superior d’Ensenyaments Artístics en música com a professionals que volen especialitzar-se en la interpretació del flamenco al més alt nivell:

  • Professores i professors de flamenco que desitgen complementar la seva formació.
  • Estudiants o músics en actiu que volen fer aprofundir en aquest art.
  • Graduats i graduades d'aquesta especialitat que, des d'un enfocament multidisciplinari, volen fer front a les noves demandes que planteja el món del flamenco.