Programa

Tipus de matèria Crèdits ECTS
Obligatòria comuna 20
Obligatòria d'especialitat 18
Optativa  6
Pràciques externes 4
Treball fi de màster 12
Crèdits totals 60
Assignatura  Crèdits  Quadrimestre 
Interpretació instrumental I  10 
Interpretació instrumental II  10 
Pràctiques artístiques externes 
Tècniques d’enregistrament i postproducció audio 
Preparació projecte 
Enregistrament i postproducció del projecte 
Combo flamenco 
Acompanyament al cante/baile 
Combo flamenco-fusion 
Tècniques de composició del flamenco  anual 
Anàlisi del flamenco 
Compàs flamenco 
Arranjaments del flamenco 
Transcripció per a guitarra flamenca 
Improvisació jazz 
Història de la guitarra flamenca 
Repertori del flamenco 
Recursos documentals i metodologies