Programa

El programa, en tots dos itineraris, consta de les següents matèries:

Interpretació I i II
Treball de les tècniques de l'instrument i cambrístiques que permetin la interpretació del repertori específic, amb consciència de tots els elements que hi participen: música, text, company de cambra i vivència. 
Coach vocal/instrumental i pràctiques externes
En funció de si el professor d'Interpretació és cantant o pianista, es treballa aquí el repertori i les condicions tècniques des de l'altre punt de vista, així com l’enfoc de la situació de concert i pràctiques en audicions públiques. 
Actitud corporal i interpretació
Exploració de les condicions que alliberen la capacitat, la sensibilitat i l’expressivitat de l’intèrpret.
Poètica
Eixamplar els llindars de percepció del Lied remuntant de la cançó al poema. La poesia com a via de coneixement i comprensió.
Estètica de la mélodie francesa
Conèixer les característiques estilístiques i estètiques dels principals poetes de la mélodie. Establir vincles estètics entre poetes i compositors.
Literatura i cultura del repertori del Lied alemany
Oferir una visió general del repertori de Lied en llengua alemanya, principalment del segle XIX i inicis del XX. Incidir en la relació entre poesia i música, per tal d'entrar en l'estètica del romanticisme. Establir punts de referència i connexió amb la pintura, la literatura i la filosofia de l'època. Donar idees per a la confecció de programes de concert amb un nexe en comú.
Literatura i cultura del repertori de la cançó espanyola i catalana
Oferir una visió general de la cançó de concert catalana i espanyola amb piano, principalment des de mitjans del segle XIX a mitjans del XX, així com motivar i donar recursos per a la descoberta de repertori menys habitual o inèdit i per a l'elaboració de propostes de concert interessants. Conèixer les principals influències estilístiques en la música espanyola per tal de poder comprendre'n els codis bàsics. Saber on i com buscar informació i conèixer les principals fonts i arxius on trobar material.
Fonètica francesa
Treball pràctic de fonètica francesa i d’interpretació sobre el repertori de la Mélodie
Fonètica alemanya
Presentació dels reptes de la fonètica alemanya i treball de la dicció i interpretació sobre el repertori dels estudiants
Recursos Documentals i Metodologies de Recerca
Mètodes, tècniques i estratègies per a la iniciació a les tasques investigadores d'aspectes performatius, interpretatius i musicològics rellevants per a la praxi instrumental.