Contingut i programa

 

Mòduls i assignatures

ECTS

mòdul A - PEDAGOGIA SISTEMÀTICA I FONAMENTACIÓ EDUCATIVA
     Cap a una Nova Pedagogia Musical 4
     Bases Psicoeducatives de l'Educació Musical 4
mòdul B - PEDAGOGIA APLICADA (didàctica)
     Disseny de Programes per a l'Educació Musical 6
     L'Avaluació en Educació 4
     Integració del Corporal en la Didàctica de la Música 4
     Nous Recursos Tecnològics per a la Formació Musical 4
mòdul B - PEDAGOGIA APLICADA (organització i gestió educativa)
     Anàlisi d'Institucions i Organitzacions Educatives 6
     Grups de Treball, Comunitat i Lideratge Educatiu 6
mòdul B - PEDAGOGIA APLICADA (orientació i tutoria)
     Orientació i Acció Tutorial 6
mòdul C - INNOVACIÓ, INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT PROF.
     Innovació, Investigació-Acció i Desenvolupament Professional 6
     Treball Fi de Màster 10
TOTAL     60