La recerca musical al segle XXI

La formació avançada en investigació musical afronta nous reptes, fruit de la profunda transformació social en la qual es veuen immersos els hàbits i els interessos de la població contemporània.  

Antigament els coneixements estaven focalitzats en l’obra musical i en la història d’uns determinats protagonistes de l’activitat musical. En l’actualitat, però, aquests coneixements es veuen transformats de soca-rel per noves problemàtiques, que abasten des de l’enorme diversitat cultural del planeta –amb diferents lògiques socials– fins als interrogants que presenta la intensa i complexa activitat musical en la vida urbana. A més, i paral·lelament, els músics mostren més interès i aconsegueixen nivells cada vegada més alts de preparació en investigació.

Plantegem, per tant, una recerca musical que pugui comprendre i estudiar totes aquestes noves situacions. 

< Torna a la presentació