Objectius

L’objectiu general del Màster d’Ensenyaments Artístics en Investigació Musical és desenvolupar un perfil científic individual i la formació d’investigadors especialitzats en diversos aspectes de la música i els seus camps d’interès. El programa d’especialització possibilita l’accés al tercer cicle i els altres àmbits de la recerca pública i privada.

D’una manera més detallada, els objectius del màster són:

  1. Promoure en cada estudiant un procés d’aprenentatge continu i d’alta qualitat que fomenti el seu desenvolupament autònom en la recerca i el prepari per a l’accés al doctorat.
  2. Oferir una formació avançada en les diverses especialitats musicològiques, estimulant la pràctica interdisciplinària i col·lectiva.
  3. Preparar els estudiants per a l’accés a grups i a projectes de recerca, tant nacionals com internacionals, promovent el sentit crític i potenciant el treball en equip.  
  4. Proporcionar el coneixement, la flexibilitat, la imaginació i els instruments d’avaluació per tal que els estudiants puguin elaborar projectes innovadors i compromesos amb el retorn social de la música i la cultura.
  5. Promoure estratègies d’implementació de la música en institucions culturals dedicades principalment a altres disciplines artístiques i del coneixement per proposar accions, activitats, recursos i altres intervencions que afavoreixin la visualització de la música a la societat.
  6. Fomentar una recerca musical amb rigor acadèmic que sigui capaç, alhora, d’adaptar llurs continguts a productes característics de la divulgació especialitzada en l’àmbit de les humanitats i les ciències socials.