Programa

Els crèdits s’organitzen de la manera següent: 

Assignatura   Crèdits   Quadrimestre  
Recursos documentals i metodologies de la investigació musical   6   anual  
Mètodes d'anàlisi de dades musicals   6   2  
Projecte d'investigació propi del centre 6   anual  
Treball final   20   anual  
Pràctiques externes   4   anual  
Documentació audiovisual   6   1  
Etnografia audiovisual   6   1  
Musicologia crítica   6   1  
Pràctica instrumental de cultures específiques   6   2  
Música i processos de globalització 6   2  
Acústica i organologia   6