Un màster amb models internacionals

Els estudis musicals de postgrau són presents a tot Europa i responen a una demanda estable i integrada en els ensenyaments artístics del mapa internacional.  Per tant, el Màster d’Ensenyaments Artístics en Investigació Musical forma part del programa europeu d’escoles de música i de conservatoris de nivell superior.

En aquest sentit, el nou màster procedeix del desenvolupament continu de la recerca artística a nivell internacional. Gran part de la novetat i de l’interès de la proposta que s’ofereix rau en la possibilitat d’entrar directament a estudis de doctorat i d’omplir situacions professionals orientades a nous llocs de treball en el món de la investigació artística.  

< Torna a la presentació