La comissió de recerca de l'Esmuc

Qui som? Què fem?

Des de la inauguració de l’Esmuc,  s'ha intentat crear una estructura ferma per desenvolupar l'activitat investigadora en el centre . A més de la participació en òrgans europeus , els passos més definitius es van donar en nomenar un coordinador de màsters i recerca i en organitzar una comissió d'investigació amb representació dels diferents departaments del centre . La comissió es reuneix bimensualment i entre els seus objectius i tasques es troben :

  1. Elaborar una definició institucional d'" investigació"
  2. Definir les principals línies d'investigació del centre
  3. Crear i consolidar grups de recerca reconeguts per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
  4. Establir espais de difusió i comunicació de la investigació que es desenvolupen a l'Esmuc i en altres centres
  5. Coordinar objectius , temes i característiques de la investigació realitzada pels estudiants en treballs finals de 2n i 3r cicles ;
  6. Promoure la integració d'estudiants de grau i màster en investigacions institucionals, i
  7. Estimular el desenvolupament de la investigació artística, així com altres enfocaments consolidats dins les diferents àrees del coneixement musical i departaments de l’escola.