Accés i admissió

Per accedir als estudis superiors de música cal superar unes proves d’accés específiques que es convoquen anualment. Les proves d'accés als ensenyaments artístics superiors (entre els quals el de música) estan regulades per una Resolució del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

La convocatòria de les proves corresponents al curs 2018-2019 apareix a la Resolució ENS/501/2018, de 14 de març.

L’admissió al centre està supeditada a l’existència de places suficients. Els candidats accediran a l’Escola per ordre descendent, segons les qualificacions que hagin obtingut.