Curs d'orientació per a les proves d'accés 2018

L’Escola Superior de Música de Catalunya ha dissenyat un curs per a totes les persones interessades en estudiar el títol superior de música a l’Esmuc i que, per tant, tenen previst presentar-se a les proves d'accés.

L’objectiu principal d'aquest curs és donar pautes i estratègies per a la realització dels exercicis escrits de la Part A de les proves d'accés. És a dir:

  • Dictat melòdic
  • Dictat harmònic
  • Anàlisi auditiva
  • Anàlisi de partitura 

Es vol orientar als aspirants en aspectes com: estructura de les respostes, qüestions terminològiques bàsiques, el repartiment del temps, correcció i presentació dels exercicis, etc. En les sessions es treballarà sobre exemples reals.

El curs està disponible en els quatre àmbits/estils en els quals es realitzen aquests exercicis: Clàssica i Contemporània i Tradicional, Jazz i Música Moderna, Música Antiga i Flamenco. 

 

Durada del curs 12 hores (4 sessions, concentrades en dos dissabtes)
Distribució de les sessions
Data Horari Exercici Aula
7 d'abril 10:00-13:00 Dictat melòdic  GRUP A  / CiC i MA 352
Dictat polifònic GRUP B / CiC i MA 356
Dictat polifònic  / J i MM 346-347
10:00-16:00 Dictat melòdic / FLAMENCO 348
Anàlisi de partitura / FLAMENCO
15:00-18:00 Dictat melòdic GRUP B / CiC i MA 356
Dictat polifònic  GRUP A / CiC i MA 352
Anàlisi de partitura / J i MM 346-347
14 d'abril 10:00-13:00 Anàlisi auditiva GRUP A / CiC i MT 352
Anàlisi de partitura GRUP B / CiC i MT 356
Dictat melòdic / J i MM 346-347
Anàlisi auditiva / MA 345
10:00-16:00 Anàlisi auditiva / FLAMENCO 348
Dictat polifònic / FLAMENCO
15:00-18:00 Anàlisi auditiva GRUP B / CiC i  MT 356
Anàlisi de partitura GRUP A / CiC i  MT 352
Anàlisi auditiva / J i MM 346-347
Anàlisi de partitura / MA 348
Lloc Escola Superior de Música de Catalunya
Preu 80 €, preu normal
60 €, aspirants que hagin fet el simulacre
Inscripcions Del 12 de març al 3 d'abril
Pagament Fins el 4 d'abril

En cas d'exempció per família nombrosa, monoparental o altres causes, cal portar una fotocòpia de la documentació acreditativa a la secretaria acadèmica de l'Escola en horari d'oficina (de dilluns a divendres de 11 a 13h) o per correu postal. El termini és fins el 3 d'abril.

Atenció: us informem que els dies 26, 27 i 28 de març no hi haurà atenció al públic.