Curs d'orientació per a les proves d'accés 2019

L’Escola Superior de Música de Catalunya ha dissenyat un curs per a totes les persones interessades en estudiar el títol superior de música a l’Esmuc i que, per tant, tenen previst presentar-se a les proves d'accés.

L’objectiu principal d'aquest curs és donar pautes i estratègies per a la realització dels exercicis escrits de la Part A de les proves d'accés. És a dir:

  • Dictat melòdic
  • Dictat harmònic
  • Anàlisi auditiva
  • Anàlisi de partitura 

Es vol orientar als aspirants en aspectes com: estructura de les respostes, qüestions terminològiques bàsiques, el repartiment del temps, correcció i presentació dels exercicis, etc. En les sessions es treballarà sobre exemples reals.

El curs està disponible en els quatre àmbits/estils en els quals es realitzen aquests exercicis: Clàssica i Contemporània i Tradicional, Jazz i Música Moderna, Música Antiga i Flamenco. 

HORARIS

23 de març
HORARI EXERCICI ÀMBIT GRUP  PROFESSORS AULA
10h a 13h DICTAT MELÒDIC  Antiga / Clàssica / Cobla / Tradicional Catalana A (ALLÈS - GONZÁLEZ) Josep Baucells 352
10h a 13h DICTAT POLIFÒNIC Antiga / Clàssica / Cobla / Tradicional Catalana B (GRANJA - VIVES) Rosa Urtasun 353
10h a 13h ANÀLISI AUDITIVA Jazz i Música Moderna   Pep O'Callaghan 346-347
10h a 15h DICTAT MELÒDIC Flamenco   Antonio Zarco 355
ANÀLISI AUDITIVA
15h a 18h DICTAT MELÒDIC Antiga / Clàssica / Cobla / Tradicional Catalana B (GRANJA - VIVES) Josep Baucells 353
15h a 18h DICTAT POLIFÒNIC Antiga / Clàssica / Cobla / Tradicional Catalana A (ALLÈS - GONZÁLEZ) Rosa Urtasun 352
15h a 18h ANÀLISI DE PARTITURA Jazz i Música Moderna   John Dubuclet 346-347
30 de març 
HORARI  EXERCICI  ÀMBIT  GRUP  PROFESSORS  AULA
9h a 13h ANÀLISI DE PARTITURA Tradicional Catalana   Cati Plana 356
9h a 13h ANÀLISI AUDITIVA Tradicional Catalana   Cati Plana 356
10h a 13h ANÀLISI AUDITIVA Clàssica / Cobla A (ALLÈS - GÒMEZ.) Aureliano Cattaneo 352
10h a 13h ANÀLISI DE PARTITURA  Clàssica / Cobla B (GONZÁLEZ - VIVES) Josep Margarit 353
10h a 13h DICTAT MELÒDIC Jazz i Música Moderna   Eladio Reinon 346-347
10h a 15h ANÀLISI AUDITIVA  Antiga   Xavier Blanch 345
ANÀLISI DE PARTITURA
10h a 15h DICTAT POLIFÒNIC Flamenco   Rafael Cañizares 355
ANÀLISI DE PARTITURA
15h a 18h ANÀLISI AUDITIVA Clàssica / Cobla B (GONZÁLEZ - VIVES) Aureliano Cattaneo 353
15h a 18h ANÀLISI DE PARTITURA Clàssica / Cobla A (ALLÈS - GÒMEZ.) Josep Margarit 352
15h a 18h DICTAT POLIFÒNIC Jazz i Música Moderna   Mario Rossy 346-347

 

Lloc Escola Superior de Música de Catalunya
Preu 80 €, preu normal
60 €, aspirants que hagin fet el simulacre
Inscripcions Del 4 al 18 de març a les 14:00 
Pagament Fins el 18 de març a les 23:59

En cas de tenir dret a descompte o exempció, cal enviar per correu electrònic el document acreditatiu corresponent a: Bustia.cursorientacio@esmuc.cat. El termini és fins el 18 de març.

Les places són limitades i es cobriran per ordre d'inscripció.