Anàlisi auditiva

Aquest exercici té per objectiu mostrar el reconeixement auditiu de diversos aspectes i elements musicals (instruments, forma, harmonia, ritme, etc.) i la seva contextualització, a partir de l’àudio d’un fragment musical.

Consisteix en l’anàlisi auditiva d’un fragment o obra musical, i consta d’una sèrie de preguntes referides a alguns dels paràmetres de l’obra escoltada, i a la seva contextualització.

La durada d’aquests fragments és d’uns tres o quatre minuts.

Aquest exercici s’ofereix en quatre opcions de característiques diverses, vinculades:

  • al jazz i la música moderna
  • a la música tradicional en la vessant del flamenco
  • a la música tradicional, clàssica i contemporània
  • a la música antiga

L’aspirant que opti a dos àmbits instrumentals diferents ha de fer l’opció corresponent a cadascun dels àmbits als quals opta.

Es valora saber identificar i discriminar elements musicals, reconèixer aquests elements, connectar-los i situar-los en un context històric.

El temps de què disposa l’aspirant per a aquest apartat és d’una hora en les vessants de música antiga, tradicional, clàssica i contemporània, i d’una hora i trenta minuts en les vessants de jazz i música moderna i de flamenco.