Obres de la prova tècnica de la Part A - Música clàssica i contemporània

Obres que cal presentar a la prova [1]

Instrument Obres
Acordió Dues peces a escollir de Microscopios, de Torbjorn Lundquist
Arpa 1 estudi de F. J. Dizi
Cant

L'ària següent, segons la tessitura vocal interpretada de memòria:

 • Veus agudes: Malinconia, Ninfa gentile (de Composizioni da Camera) de V. Bellini
 • Veus centrals/greus: Dolente imagine di Fille mia (de Composizioni da Camera) de V. Bellini
Clarinet Studio primo per a clarinet, de Gaetano Donizetti
Contrabaix

Dos estudis a escollir entre els de:

 • Hrabe: 86 estudis
 • Simandl: 30 estudis
 • Billè: 18 estudis
 • Edouard Nanny: Vingt ètudes de Virtuositè
 • Edouard Nanny: Dix Etudes-Carpices
Fagot Konzertstudien op. 26 de Ludwig Milde: un estudi a triar
Flauta

Una obra a escollir entre:

 • Caprici núm. 11 de Paganini
 • Estudi 24 d'Andersen, op. 15
Guitarra

Una obra a escollir entre les següents

 • H. Villalobos: qualsevol dels següents estudis: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11
 • M. Giulliani: Variacions sobre la Folia o Variacions sobre un tema de Haendel, op. 107
 • F. Sor: qualsevol tema amb variacions
 • J. Turina: Garrotín de l'obra Homenaje a Tárrega
 • J. Rodrigo: En los trigales
Oboè Estudi núm. 27 de Ferling
Orgue

Una obra a escollir entre les següents

 • J. S. Bach: Largo, BWV 526/2 (Sonata II)
 • J. S. Bach: Largo, BWV 529/2 (Sonata V)
 • J. S. Bach: Wo soll ichfliehen hin, BWV 694
Percussió

Caixa: La gazza ladra (Rossini). Probespiel

Timbales: La flauta màgica (Mozart). Probespiel

Xilòfon: The Golden Age Ballet suite, núm. 3 polka (Shostakovich). Raynor Carrol (vol. II)

Piano

Un estudi a escollir entre els de:

 • Czerny: op. 740
 • Moskowsky: op. 72
 • Clementi: Gradus ad Parnassum
Saxòfon Improvisation et Caprice, E. Bozza. Ed. Leduc
Trombó Estudi núm. 2 dels Estudis Característics d'Arban (metrònom: negra=72)
Trompa Un estudi a escollir entre els núm. 4, 5 o 11 del Quadern núm. 4 de Maxime Alphonse
Trompeta Dos estudis tècnics (d'una o dues pàgines) del repertori de l'instrument i adequats al nivell de l'últim curs de grau professional
Tuba i bombardí
 • Tuba: Estudi núm. 2 dels Estudis Característics d’Arban. Del llibre per a tuba, transcripció i edició Dr. Jerry Young i Wesley Jacobs (metrònom: negra=72).
 • Bombardí: Estudi núm. 2 dels Estudis Característics d’Arban. Del llibre per a trombó i bombardí, per Joseph Alessi i el Dr. Brian Bowman, edició Wesley Jacobs (metrònom: negra=72).
Viola

Dos estudis a escollir entre els de:

 • Kreutzer: 42 estudis
 • Rode: 24 capricis
 • Campignoli: 41 capricis
 • Hoffmeister: 12 estudis
Violí

Un estudi per dobles cordes i un estudi lliure a escollir entre els de:

 • Kreutzer: 42 estudis
 • Rode: 24 capricis
 • Dont: op.35 i op.37
 • Wieniawski: op.10 i op.18
 • Paganini: 24 capricis
Violoncel

Dos estudis a escollir entre els de:

 • Popper: 40 estudis alta escola de violoncel
 • Piatti: 12 capricis
 • Duport: 21 estudis
 • Franchomme: estudis

[1] La durada màxima d’aquest repertori és de quinze minuts. Una de les obres d’aquesta part ha de ser a solo o amb acompanyament d’un instrument polifònic. Les altres poden ser a solo, amb acompanyament d’un instrument polifònic o en petit grup, sempre que tinguin caràcter concertant. Si són necessaris altres intèrprets per a aquestes obres, la persona aspirant haurà de procurar-se’ls pel seu compte.