Especialitats

L'Escola ofereix l'estudi del títol superior de música, de 240 crèdits ECTS, en les especialitats, àmbits, modalitats i itineraris següents: