Concert homenatge a Jordi Vilaprinyó

Concert homenatge a Jordi Vilaprinyó

Sala d'Orquestra

19 hores

Cambres del XVII i XVIII

Accés lliure

Més informació:

Jordi Vilaprinyó