Trobada de clavecinistes

Trobada de clavecinistes

Col·laboració amb els Conservatoris que ofereixen clavicèmbal en els seus estudis com són els Conservatoris del Bruc, Girona, Badalona, Granollers, Terrassa i Osca.

15.00 h. Presentació i visita Museu de la Música

16.30 h. Visita clavicèmbal de l'Escola 

17.30 h. Sala d'Orquestra