Normativa de reserva i accés a aules específiques

.

L’Oficina d'Audiovisuals és responsable de l'equipament, disseny i manteniment de les següents aules específiques:

 • A107 – Laboratori d’Electrònica
 • A114 – Laboratori d’Electroacústica
 • A115 – Cabina de Postproducció I (video)
 • A116 – Cabina de Postproducció II (àudio multicanal)
 • A117 – Servei d'auto-préstec
 • A123 – Control de l’Estudi d’Enregistrament
 • A124 - Cabina de l’Estudi d’Enregistrament

Participa també en el disseny i gestió de la resta d’aules que conformen l’Anella Docent (A344, A349).

L'ús de l’equipament d’aquestes aules està restringit a professors i alumnes autoritzats. El control d’accés es gestiona directament des de la web de l’Oficina d’Audiovisuals, que centralitza la reserva de l’aulari específic i tramet al personal de Consergeria el llistat actualtizat dels alumnes i professors autoritzats d’acord amb les directrius del Servei de Manteniment.

El Decàleg del bon ús de l’aulari específic resumeix els drets i deures dels usuaris d'aules específiques, juntament amb els diagrames de blocs de connexionat i funció dels equipaments que hi resideixen.

 

Per tal d'esdevenir usuari registrat  amb dret a la reserva de l'aulari específic (A116 i A123/124) cal

 • ser alumne amb vinculació acadèmica vigent amb l'ESMUC
 • haver cursat el CIEE (Curset d'Introducció a l'Estudi d'Enregistrament)
 • haver-se acreditat personalment a l'Oficina d'Audiovisuals i disposar de login/password 
 • cumplir escrupulosament el que estipula el Decàleg del bon ús de l’aulari específic

 

Cal fer notar que l’accés a l’ESMUC durant el cap de setmana per part de persones al·lienes al centre (tots aquells que no formim part del col·lectiu de professors, alumnes o PAS) requereix el coneixement del seu DNI i l’autorització expressa dels responsables acadèmics i/o administratius pertinents.

D’altra banda, la reserva i accés durant el periode d’estiu (1/7-11/1/9) es regeix per un procediment específic.

 

Per qualsevol dubte o aclariment, si us plau dirigiu-vos a la bústia de l'Oficina d'Audiovisuals