Decàleg del bon ús de l’aulari específic

.

. Les aules específiques –i en especial l’Estudi d’Enregistrament (A123-A124) i la Cabina de Postproducció (A116)– són, per sobre de tot, espais destinats a la docència i a l’autoaprenentatge.

 

2. Cal facilitar la multitasca que es desenvolupa en aquestes aules: classes, pràctiques, enregistraments, mescles, post-producció. Per tant, és vital mantenir un ordre extrem.

 

3. No és permès l'accés a les aules específiques a persones no vinculades a l'ESMUC. Tota excepció a aquesta norma ha de ser prèviament autoritzada per l'Oficina d'Audiovisuals.

 

4. L'ús no tutorat dels equips instal·lats en les aules específiques només és permès als estudiants que acreditin el CIEE o a aquells matriculats en assignatures que desenvolupen docència en aquestes aules (Tècniques d'Enregistrament i Postproducció, Laboratori de So, Electrònica, etc.)

 

5. Com indica expressament la normativa acadèmica de l’ESMUC, ni en aquestes ni en cap aula de l'Escola es pot menjar ni beure. L'accés acreditat a les aules es regula pels horaris normals d'accés al centre establerts en la Guia Acadèmica del curs vigent.

 

6. Els enregistraments fets per estudiants a l’ESMUC han de ser de caràcter i ús exclusivament pedagògic. No es podrà doncs fer ús comercial ni dels enregistraments realitzats, ni de l’Estudi d’Enregistrament ni del nom de l’ESMUC.

 

7. L'ús de l'Estudi d'Enregistrament (A123-A124) i la Cabina de Postproducció (A116) es regeix per un sistema de reserva on-line, les normes i condicions del qual cal respectar estrictament. Igualment es disposa d'un fòrum on-line per a l'intercanvi de propostes d'enregistrament en l'àmbit de l'ESMUC, sempre sota compliment estricte del present decàleg.

 

8. En cap cas es podrà extreure un equip resident a les aules específiques sense autorització expressa de l’Oficina d’Audiovisuals. Aquesta norma és extensible a qualsevol equipament de l'Escola.

 

9. No és permès retirar instruments musicals residents de les aules específiques (en especial, bateries o teclats) per a realitzar enregistraments. Cal fer ús adequat del servei de préstec del Parc d'Instruments per a la petició d'instruments musicals de l'Escola, aixi com del servei de préstec de l'Oficina d'Audiovisuals per a equipament accessori.

 

10. És responsabilitat de l’estudiant acreditat qualsevol desperfecte que es pugui originar en l'equipament o les instal·lacions com a conseqüència d’un ús inadequat.